Data, locatie en bijdrage

Je kunt kiezen voor:

De online-variant

Dit houdt in dat je 4 keer 2,5 uur een gezamenlijke online-ZOOM- sessie hebt waar je interactief contact hebt met je mede-deelnemers en je 2 trainers. Daarnaast ga je thuis aan de slag met online-opdrachten die ondersteund worden met filmpjes en geluidsopnames. Op deze wijze word je gestimuleerd en geactiveerd om naar jezelf te kijken en te onderzoeken waar jouw lamp van gaat branden.

Jouw bijdrage: €

Of je kiest live op locatie

De inhoud van het programma is hetzelfde alleen dan klassikaal gegeven in een ruimte op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier wordt interactief gewerkt en verwachten we dat je openstaat voor bijzondere ontmoetingen zowel met jezelf als met de anderen.

Live op locatie zaterdagen

Jouw bijdrage: €

We ontmoeten je graag


%d bloggers liken dit: