NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP geeft inzicht waarop je het leven ervaart en -misschien nog belangrijker- hoe je deze ervaring kunt beïnvloeden.  

NLP is enerzijds een methode waarmee het mogelijk is om inzicht te krijgen in hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, hoe iemand betekenis geeft aan wat hij meent waar te nemen en waar dit vandaan komt. Anderzijds is NLP een methode die mogelijkheden biedt om op een andere wijze te leren waarnemen, de betekenis van wat je waarneemt te beïnvloeden en om patronen te veranderen. Dus is NLP een methode die leidt tot inzicht en verandering met meer persoonlijke effectiviteit, flexibele communicatie en veranderingen in denken, voelen en doen als gevolg.

Neuro

We nemen de wereld waar via onze vijf zintuigen: we zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Alle zintuiglijke informatie die binnenkomt wordt via ons zenuwstelsel verwerkt in onze hersenen. Daar wordt de informatie gezeefd, geordend, gecodeerd en vormt de overgebleven informatie een soort film die zich voortdurend in onze hersenen afspeelt.

Linguïstisch

Aan deze film geven wij betekenis en hechten wij waarde. De betekenis die we geven aan de binnengekomen informatie uiten we via taal. Dit doen we verbaal maar ook non-verbaal. Via onze taal, intonatie en lichaamstaal maken we duidelijk welke betekenis we aan onze waarneming geven.

Programmeren

Op het moment dat wij betekenis hebben gegeven aan de film, wordt er meteen een programma geopend in onze hersenen dat ervoor zorgt dat we in een bepaalde gemoedstoestand terecht komen. Als we in deze gemoedstoestand of “state” zijn, worden er weer anderen programmatjes geactiveerd die spieren in ons lichaam aansturen. Zo ontstaat lichaamstaal en ons gedrag. Ons gedrag bestaat dus uit onbewuste, automatische programma’s en aangeleerde patronen. Ons gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die we aan onze waarnemingen hebben gegeven. We gedragen ons overeenkomstig aan de gedachten en gevoelens uit onze waarnemingen ontstaan zijn.

NLP heeft mijn leven zo positief beinvloed, waardoor ik met mijn eigen inbreng wil laten zien wat het effect van communicatie kan zijn en wat het je uiteindelijk kan brengen.

%d bloggers liken dit: