Insights Discovery

Insights Discovery

Insights Discovery is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie en het doorgronden van de psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem/haar een bepaalde kijk op situaties geeft. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt bijvoorbeeld de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, de wijze van samenwerking en leidinggeven.

Insights Discovery is een waardevrij ontwikkelingsinstrument, dat ervan uitgaat dat elke persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Insights Discovery  geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van jouw voorkeursstijl in gedrag.

Insights Discovery profiel

Een Insights Discovery Profiel geeft zelfinzicht, en inzicht in anderen. Het is daarom bij uitstek een instrument voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, als ook organisatie ontwikkeling.

Zelfinzicht is de basis voor persoonlijke groei.

Het ene Insights type is niet beter dan het andere. Elk type heeft voor- en nadelen, kwaliteiten en beperkingen. Iedereen kan ongeacht zijn of haar type, leren zich met alle andere typen te verbinden. Verschillen in typen zijn juist waardevol. Verschillende typen kunnen elkaar aanvullen en bijvoorbeeld de samenwerking sterker en effectiever maken.

Wat is Insights Discovery niet

Insights Discovery zegt iets over jouw gedragsvoorkeuren en niets over waar je wel of niet goed in bent.

Intelligentie, vaardigheid en interesses worden niet gemeten. Insights Discovery is daarom geen test of assessment ter beoordeling van competenties of geschiktheid voor een bepaalde functie. Voor dit soort doeleinden wordt Insights Discovery dan ook niet gebruikt.

Mijn ervaring is dat na het lezen van je eigen profiel er veel ‘op z’n plek valt’ en dat je tevens leert waar de belangrijkste kansen liggen voor jezelf als persoon.

%d bloggers liken dit: