Systemisch coachen

Systemisch Coachen

De basisvraag bij systemisch coachen is: wat vormde jouw overtuigingen? Met systemisch coachen ga je op zoek naar imprints: dit zijn overtuigingen die zijn ontstaan uit emoties en ervaringen die je als klein kind had. Als klein kind had je geen woorden, maar je ervoer wel emoties. Deze emoties hebben geen logica maar werken wel door in je systeem. Imprints kun je dan ook vaak herkennen als een primaire, kinderlijke reactie op stressoren.

Maskers zijn beschermingsmechanismen waardoor je overeind kunt blijven en loyaal kunt blijven aan het systeem. Een masker heeft een positieve en een negatieve kant: het beschermt je, maar als je niet anders kunt dan je prominente kwaltiteit laten zien dan is het een valkuil en belemmert het je.

Het principe van systemisch coachen is dat je vanuit een situatie op zoek gaat naar een gedragspatroon, met de achterliggende overtuiging en de overtuigingsvormende imprint.

Systemisch coachen geeft je met terugwerkende kracht hulpbronnen om je overtuigingen te veranderen en op een andere manier om te gaan met moeilijkheden.

Je kunt het verleden niet veranderen, maar de toekomst wel anders leven. Je kunt ervaringen niet deleten, je kunt ze wel uit de schaduw halen en accepteren dat ze er zijn: door oog te hebben voor het tekort kun je genieten van dat waar je vervulling in zoekt. En dat schept ruimte.

%d bloggers liken dit: